Wanneer mediation?

Wanneer u op een betere, vaak snellere en goedkopere manier dan in juridische procedures, wilt komen tot een oplossing.

 

Wanneer er een gezamenlijk toekomstig belang is (kwaliteit van het onderwijs, kinderen, werkrelatie, welzijn).

 

Wanneer u de relatie met de andere partij in stand wilt houden en wilt verbeteren.

Wanneer u zelf invloed wilt hebben op de oplossing voor uw conflict.

Een juiste omgang met conflicten

Conflicten kunnen slopend zijn. Ze kunnen je uit je slaap houden en je dagelijks leven en de contacten met mensen om je heen behoorlijk beïnvloeden.

 

Arbeidsconflicten, echtscheidingen, samenwerkingsproblemen en conflicten tussen buren worden steeds vaker opgelost door middel van mediation.

 

Met behulp van een aantal gesprekken ondersteun ik u om samen een oplossing te zoeken, zodat u in plaats van tegenover elkaar, naast elkaar verder kunt gaan. Met vaak een verbetering van (werk)relaties en communicatie tot gevolg!

 

drs. Rianne Alderliesten

Wat is mediation?

 

Mediation is een bijzondere manier om mensen weer met elkaar in gesprek brengen. Er ontstaat vaak meer begrip voor de ander. Er kan gezamenlijk worden gekeken naar een oplossing die recht doet aan datgene wat beide partijen belangrijk vinden.

 

De oplossing van het conflict hebben de cliënten zelf in de hand. Vaak is na afloop van een geslaagde mediation ook de verstoorde relatie geheel of gedeeltelijk hersteld.

 

De mediator draagt er zorg voor dat cliënten zich gehoord voelen en erkend worden in datgene wat ze belangrijk vinden, wat hun zorgen, moeiten zijn en waar ze bang voor zijn. Hij/zij stelt zich als neutrale derde op en heeft geen belang bij de uitkomst van de gesprekken.

Afspraak maken

Tijdens het eerste telefonische contact maken we een afspraak, geef ik algemene informatie over het mediationproces, maar ga ik niet in op de inhoud van het conflict.

 

 

 

Proces - mediation stap voor stap

Eerste gesprek

Tijdens het eerste gesprek worden er afspraken gemaakt over het mediationproces (o.a. over vertrouwelijkheid), wordt de mediationovereenkomst ondertekend en maken we een begin met de verkenning van dat wat er speelt.

 

Hierbij is het van belang dat beide partijen bereid zijn om samen tot een oplossing te komen.

Volgende gesprekken

Tijdens de gesprekken wordt er gekeken naar het conflict tussen beide partijen, bespreken we datgene wat de partijen belangrijk vinden en wordt er gekeken naar mogelijke oplossingen.

 

Hierbij fungeer ik als begeleider en bewaker van het proces waarin het conflict tussen partijen wordt besproken. Een gesprek duurt ongeveer anderhalf uur.

Overeenkomst afspraken

Tot slot maken partijen samen definitieve afspraken om het conflict op te lossen. Deze afspraken worden daarna opgenomen in een vaststellings-overeenkomst, die door de beide partijen wordt ondertekend. Deze overeenkomst is juridisch bindend: beide partijen moeten zich dus daaraan houden.

Rianne Alderliesten

Na mijn studie orthopedagogiek heb ik als docent en onderwijsadviseur brede ervaring opgedaan in het onderwijs. Daarnaast heb ik gezins-begeleidend werk gedaan in gezinnen die te maken hadden met problemen in de opvoeding.

 

Vervolgens heb ik de stap gemaakt naar mediation en heb hiervoor diverse opleidingen gevolgd. Een mooi vak! Het lijkt vaak makkelijker een muur op te werpen dan om een brug te bouwen. De stap naar de ander is niet zomaar gemaakt, maar kan veel opleveren. Mediation kan daarbij helpen.

 

Ik ben gespecialiseerd in mediations binnen het strafrecht en bemiddelingen tussen slachtoffers en daders. Ook houd ik me als mediator bezig met conflicten in het onderwijs en met buren- en familie-conflicten. Hierbij werk ik waar nodig samen met verschillende advocaten.

 

Vertrouwenspersoon

Als extern en onafhankelijk vertrouwenspersoon ben ik verbonden aan een aantal instellingen binnen de zorg en het onderwijs. Wanneer iemand last heeft van ongewenst gedrag en/of schending van integriteit, kan hij of zij contact met mij opnemen.

 

Hierbij fungeer ik als eerste aanspreekpunt en begeleid ik de melder in het zoeken naar mogelijke oplossingen. Belangrijk blijft dat hierbij de vertrouwelijkheid gewaarborgd blijft. Naar de organisatie toe heb ik als vertrouwenspersoon een signalerende en adviserende rol.

 

Sinds 2017 ben ik ook voor deze functie gecertificeerd.

 

 

Over Meander Mediation

Rianne Alderliesten is gekwalificeerd mediator

Wilt u meer informatie ontvangen, heeft u vragen of opmerkingen?

Ik hoor graag van u.

Meander Mediation

Kraneweg 19

9718 JD Groningen

Mobiel 06 3604 7498

E-mail info@meandermediation.nl

Contact

Kosten voor mediation

€ 135 per uur, inclusief kantoor- en reiskosten, exclusief 21% BTW

(€ 163,35 inclusief BTW). Wanneer er andere kosten gemaakt worden informeer ik u hierover vooraf.

 

 

 

De declaratie wordt gelijk over de partijen verdeeld, partijen kunnen gezamenlijk een andere regeling overeenkomen. Iedere partij draagt verder de eigen kosten (denk aan reiskosten of kosten voor het inschakelen van een adviseur).

Bij conflicten op de werkvloer komt het voor dat de werkgever de kosten van de mediation betaalt.

Wanneer we tijdens of na het eerste intakegesprek beslissen dat we niet verder gaan, de mediation niet starten, dan breng ik geen kosten in rekening.

 

 

 

 

Algemene voorwaarden

© Meander Mediation               ontwerp website: Revista